Конферентна зала

Хотел Домейн Пещера разполага със зала за провеждане на семинари, обучения и конференции. Тя е с капацитет 60 места при театрална подредба, като в зависимост от нуждите на събитието може да бъде подредена съгласно изискванията на организаторите. Разполага с пълно техническо оборудване – мулитемедиен проектор, екран, озвучаване и микрофони. Залата на хотела е предпочитано място от големи компании от региона и страната за провеждане на годишни срещи, стратегически събрания на мениджърски екипи и тренинги.
Снимки