Крепост "Перистера"

Крепост Перистера се намира на 800 метра северно от центъра на град Пещера, в самия край на града, вляво от пътя за град Пазарджик. В центъра на мястото има по-стар комплекс от камъни на вероятно тракийско светилище. Цитаделата на крепостта се разпростира на 3 декара, а вторият пояс крепостни стени загражда 12 декара. Има и трети, най-външен пояс. Хълмът, на който е разположена Перистера, е известен като Св. Петка. Името на крепостта произхожда от гръцки и означава "гълъб".  В най-високата част на хълма са групирани камъни с различна големина, от които един е с формата на гълъб. Този факт дава основание на археолозите да смятат, че на същото място вероятно е съществувало древно тракийско светилище.

Крепостните стени са с дължина 253м и ограждат пространство от 2895 кв.м. Преди реставрацията те са били запазени на височина до 2.60м. По дължината на крепостната стена има шест кули.

Перистера е обявена за паметник на културата с национално значение през 2012 г. Крепостта е открита е за посещения от 22.05.2014 г.
Снимки